ทัวร์โรงงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม

การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวฉีดเข็มฉีดยา

DSC05035

การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวฉีดเข็มฉีดยา

เวิร์กชอปชุดให้ยาถ่ายและชุดถ่ายเลือด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Indwelling Catheter

เวิร์คช็อปหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง